شرایط لازم

شرایط ویزای استارت آپ

 

 

نامه پشتیبانی

 

نامه پشتیبانی نشان دهنده  تائید و حمایت یکی ازارگان های منسوب از طرف اداره مهاجرت کانادا ازبیزینس شماست. این نامه شرط لازم جهت مهاجرت از طریق این برنامه است و همان چیزی است که این برنامه را از سایر برنامه های مهاجرتی متمایز می سازد

 

 

 

مدرک زبان

 

شخص متقاضی می بایست حداقل نمره 5 را از آزمون زبان کانادایی , انگلیسی یا فرانسوی, اخذ کند که معادل نمره 5 آزمون آیلتس جنرال می باشد

 

 

سرمایه مورد نیاز جهت سکونت

 

متقاضی می بایست به اندازه ای پول داشته باشد که پس از مهاجرت بتواند خود و خانواده اشرابه مدت یک سال تحت پوشش قرار دهد

 

 

تاییدیه پزشکی و امنیتی

 

همانند سایر برنامه های مهاجرتی کانادا، شخص متقاضی و همراهان وی می بایست از لحاظ پزشکی و امنیتی مورد تائید قراربگیرند