About Us

SuVP Consulting Inc

 

SuVPموسسه مشاوره ی

 

 مشاوره ویزای استارت آپ

 

ویزای استارت آپ کانادا، مهاجرانی را میپذیرد که دارای مهارت وپتانسیل کافی جهت راه اندازی یک بیزینس خلاق را داشته باشند. بیزینسهای پیشنهادی توسط یک ارگان منسوب از طرف اداره مهاجرت کانادا مورد بررسی قرار می گیرند و در صورتی که واجد شرایط باشند, نامه پشتیبانی برای بیزینس مذکور صادر می گردد

 

 

بیزینس پیشنهادی می بایست خلاق و دارای نوآوری باشد  

 

بیزینس پیشنهادی می بایست توانایی رقابت در سطح جهانی را داشته باشد 

 

بیزینس پیشنهادی می بایست سبب ایجاد اشتغال در کانادا شود

 

شخص متقاضی همچنین می بایست سایر مدارک لازم نظیر طرح بیزینس, آنالیز مالی, گزارش تحقیق بازار, وبسایت, درخواست ثبت اختراع (در صورت لزوم) و غیره را نیز ارائه دهد

 

اینجاست که سازمان مشاوره ما به کمک شما می آید!

 

ما به شما کمک خواهیم کرد تا بیزینسی راطراحی و راه اندازی کنید که با سوابق و مهارت های شغلی شما هم سو و هماهنگ باشد. زمانی که بیزینس شما و سایر مدارک مورد نیاز آماده شد توافق یکی از ارگان های منسوب از طرف اداره مهاجرت کانادا برای بیزینس شما اخذ میگردد. در این مرحله، شما در راهاخذ نامه پشتیبانی  و رسیدن به اقامت دائم کانادا هستید

اقامت دائم اخذ شده از طریق برنامه استارت آپ کانادا، بی قید و شرط است و وابسته به موفقیت بیزینستان نیست