خدمات ما

خدمات ما

سازمان ما خدمات مشاوره ای گسترده ای را در زمینه راه اندازی بیزینس، به شما ارائه خواهد داد. ما از ابتدا تا انتها در کنار مشتریانمان هستیم. ما موثرترین استراتژی ممکن را به شما ارائه خواهیم داد تا به مناسب ترین و باکیفیت ترینراهکار ممکن برسیم

 

مشاوره و طراحی

  با تمرکز روی توانایی و تخصص شما, موفقیت طرح های جدیدتان را تضمین می کنیم. ما ویژگی های  بیزینس شما را با اولویت های توسعه اقتصادی موجود در کانادا تطبیق داده و درموفقیت وتوسعه بیزینس تان به شما کمک خواهیم کرد

 

برنامه ریزی استراتژیک

ما یکی از ارگان های منسوب از طرف اداره مهاجرت کانادا راکه مرتبط به بیزینس شما است را شناسایی کرده وچشم انداز بیزینس شما را به آن ها ارائه خواهیم داد و در اخذ نامه پشتیبانی به شما کمک خواهیم کرد

 

حمایت وپشتیبانی

ما به شما کمک خواهیم کرد تا پیچیدگی های ویزای استارت آپ را پشت سر بگذارید تا از این طریق بتوانید به راحتی اقامت کانادا را بگیرید