با کمک ویزای استارت آپ، کانادایی شوید

با کمک ویزای استارت آپ، کانادایی شوید

با کمک ویزای استارت آپ، کانادایی شوید

SuVPموسسه مشاوره ی 

مشاوره ویزای استارت آپ

مجموعه ی ما یک سازمان مشاوره بیزینس در تورنتو است. ما به شما کمک خواهیم کرد که در کانادا، بیزینسی پایدار وموفق راه اندازی کنید واز طریق برنامه استارت آپ ویزا، اقامت دائم خود را کسب نمایید

برنامه استارت آپ ویزا یک برنامه فدرال مهاجرتی کانادا است که در نوع خود در جهان، بی نظیر است. هدف این برنامه، جذب مهاجرانی است که قصد راه اندازی یک بیزینس جدید در کانادا را دارند، بیزینس مورد نظر باید دارای سه ویژگی باشد. خلاق باشد، قابلیت رقابت در سطح جهانی را داشته باشد وبتواند برای کانادایی ها اشتغال زایی کند. بیزینس مورد نظر باید به تایید یکی از ارگان های منسوب از طرف اداره مهاجرت کانادا رسیده وبرای  بیزینس مذکور نامه بشتیبانی صادر کند

مشاوره و طراحی

ما تجربیات وتخصص شما را با اولویت های فعلی بیزینسی در کانادا مطابقت می دهیم. بیزینس پیشنهادی ما با همراهی مشاوران زبده طراحی شده وبا در بر گرفتن تکنولوژی های روز توانایی رشد و شکوفایی در اکوسیستم بیزینس کانادا را دارا خواهد بود

برنامه ریزی استراتژیک

ما یکی از ارگان های منسوب از طرف اداره مهاجرت کانادا را که مرتبط به بیزینس شما است را شناسایی کرده وچشم انداز بیزینس شما را به آن ها ارائه خواهیم داد. ما همراه شما خواهیم بود تا پذیرش ارگان مورد نظر را برای شما و بیزینس شما اخذ کنیم; و تا دریافت نامه پشتیبانی از ارگان مذکور, گام به گام در کنار شما خواهیم بود

حمایت و پشتیبانی

ما به شما کمک خواهیم کرد تا موانع برنامه استارت آپ ویزا را پشت سر بگذارید و با در دست داشتن نامه پشتیبانی واجد شرایط گرفتن اقامت دائم از طریق این برنامه باشید

What our Clients Say About Us

Safoora

Safoora Hiring SuVP consulting greatly helped our immigration process. It was a fast procedure, and everything worked exactly as it was supposed to. They provided very useful information, we had a great relationship with them and we had access to them...

read more

Arash

I think SuVP consulting was the best thing that happened to us. The SuVP team was always there for us. They were very helpful, fast and reasonable. I would recommend them to people I know, because they provide the best help and consultation anybody can have for a soft...

read more

Kourosh

I am a dentist, after having researched almost all of the available immigration programs to Canada I was introduced to SuVP consulting and to the startup immigration program. I realized that in comparison to start-up visa program, the other...

read more

Asal

I have been searching for an immigration program to Canada for a while. At first, I tried various provincial programs with no luck. Then I heard about start up visa program and SuVP consulting. SuVP consulting team really helped me throughout...

read more

Mohammad

For many years, my wife and I were searching for a safe and reliable way to immigrate to Canada that would reduce the many uncertainties and risks of immigration and would give us occupational options related to our specialty as physicians. In...

read more

Marjan

I had been looking for a way to immigrate to Canada for a while when I got a lucky break when a friend of mine recommended SuVP Consulting to me. After the first telephone conversation with SuVP president, my gut feeling told me that I had found the best way to...

read more

Mahkameh

I am really happy with our decision to hire SuVP Consulting. They were very efficient, knowledgeable, hard working, dedicated, and caring team. They made my stay in Toronto  stress-free, convenient and efficient. I was able to communicate with them easily...

read more

Majid

I would like to thank the SuVP Consulting team for their hard work and support in getting us through the Canadian Immigration process and into the Canadian economy. I had been researching the Canadian immigration programs for a while, and it was really important for...

read more

SuVP Consulting Inc. 9225 Leslie St, Suite 201, Richmond Hill, ON